view
DSC_0024
DSC_0042
IMG_5045
IMG_5056
IMG_4941
IMG_4962
IMG_4977
IMG_4981
IMG_5012
IMG_5037
IMG_5050
IMG_5064
IMG_5091
IMG_4907
IMG_4915
IMG_4931
IMG_5050
01.09.2016

Rekonstrukce školy

Když se z Prahy dojíždí do školy za městem. Rozhovor s ředitelkou MŠ a ZŠ v Hovorčovicích, Mgr. Janou Hirkovou.

V čem je podobná práce s dětmi s prací architekta? Obě profese vyžadují skutečnou vášeň a zapálení pro věc. Když přijdete do zrekonstruované a nové budovy Základní školy v Hovorčovicích, na první pohled je patrné, že se zde setkaly dvě osobnosti těchto profesí, které doslova žijí svojí prací a inspirují okolí k stejnému nadšení. Jsme rádi, že nápadité řešení heraklithových stropů a podhledů dodává školním třídám vizuální přitažlivost a také vynikající akustiku. Nejen o cestě k vzniku školy jsme si povídali s paní ředitelkou Janou Hirkovou.

Proč si myslíte, že záleží na budově školy?

Myslím si, že je to jedna z důležitých věcí. Důraz kladu na interiér, který by měl být přizpůsoben jeho funkci. Exteriéry také, samozřejmě, vždy jde o souhrn věcí. Interiér by měl být pro provoz školy maximálně funkční. Je však pravda, že u této školy proběhlo vše velmi narychlo.

Na základě vypsané dotace, která většinou nenabízí dostatečný časový prostor, musíte zpracovat projekt. To znamená, architekt nemá dostatek času, a ani my jsme neměli možnost vše detailně připomínkovat. Pokud se jedná o veřejnou zakázku, nemůžete mnoho věcí měnit…a to byl právě tento případ.

Máte srovnání s jinou školou, budovou z minulosti a jak nová budova na děti působí?

Mám dceru v čakovické škole, kde je 908 žáků. Je to budova z osmdesátých let, postupně přistavovaná z různých částí. Zároveň znám i ostatní školy v okolí, které bojují s různými přístavbami vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu dětí. Vztah k nové a starší budově je odlišný. Naši žáci do školy chodí velmi rádi, někteří do ní chtějí docházet dokonce i o víkendu. Samozřejmě to záleží na celkovém klimatu a vztazích ve škole. V Hovorčovicích máme kapacitu ZŠ 150 žáků a v současné době jich k nám dochází 97, což je ideální stav, vzhledem k našim prostorovým podmínkám.

Dřívější hygienické předpisy byly daleko ohleduplnější ke školnímu prostoru;  v současné době je počítáno s menším prostorem pro jednoho žáka, což není dobré. Počty žáků se stále zvyšují, nové školy se budují a každý se snaží do těchto budov vtěsnat co nejvíce žáků, a mnohdy na velmi omezeném prostoru. To samé jsme řešili i u nás.

Na místě dnešní nové školy stála původní budova, která tenkrát kapacitou vyhovovala. Šlo o školní budovu s jedním patrem, která byla díky malému počtu dětí v roce 2000 uzavřena. Na tuto budovu je dnes nastavěno druhé patro a podkroví a vedle je napojena budova zcela nová, a tak jsme v tomto školním roce mohli otevřít celkem 5 tříd 1. stupně ZŠ.

S ideou použít Heraklith přišel pan architekt Tuček?

Ano, přesně tak i ďáblická základní škola se tímto řešením od nás inspirovala a chce při další přístavbě na stropy použít právě Heraklith. Pozitivní je, že tento materiál má výborné akustické vlastnosti. Mohu říci, že i ve velkých třídách, když pedagog šeptá, tak mu výborně rozumíte. Právě v Ďáblicích mají jak ve starých třídách, tak v nové přístavbě školy problémy s akustikou. Musí nyní dodatečně instalovat obkladové tlumící materiály na nábytek, a to se samozřejmě velmi prodraží. Stejně tak zde byla umístěna tělocvična v prvním patře a děti ve třídách pod tělocvičnou jsou hlukem rušeny.

Musím říci, že si Heraklith v Hovorčovicích opravdu chválíme, a to jsme zprvu ani netušili, že si ho oblíbíme. Odhalili jsme jeho přednosti, až při samotné výuce.

Ráda bych se ještě vrátila k Vaší původní otázce vztahu dětí k budově školy.

Když jde dítě do staré budovy, určitě vnímá vše, co nefunguje a také vnímá rozdíl, když přijde do budovy úplně nové, kterou jsme si společně vytvořili. Musím říci, že nám velmi pomohli rodiče ještě před samotným otevřením školy, bez nich bychom školu nedokázali otevřít v takové podobě. Firma, která školu stavěla, nebyla příliš spolehlivá. Nevěděli jsme do poslední chvíle, zda nám školu dokáže předat do konce letních prázdnin. Ještě poslední týden v srpnu jsme vše dodělávali a zařizovali…

Například?

Například v podkroví jsme začišťovali betonové podhledy, malovali, museli osadit háčky na školní lavice, instalovat umyvadlové baterie apod. Bez podpory obce a pomoci rodičů bychom to v žádném případě nezvládli.

Vaši žáci jsou jen z Hovorčovic?

Většina je z Hovorčovic, ale i z okolních obcí a z Letňan.

to je trochu absurdní, aby dojížděli lidi z města do školy za město…

To máte pravdu, ale rodiče dnes pro své děti hledají kvalitní a rodinnou školu, neupřednostňují velké a anonymní školy, kde většinou chybí primární prevence.

z pohledu rodiče, bych taky dal děti raději do takovéto školy, kde se lidi znají…

Rozumím tomu a souhlasím s Vámi, i pan architekt Tuček se zmínil, pokud by bydlel blíž, tak by vozil své děti k nám do školy. Dokonce i někteří naši zaměstnanci se do Hovorčovic přistěhovali s celou rodinou, aby nemuseli dojíždět. A to je pro nás opravdu potěšující.

Jaká je vize vaší školy? Představujete si, že tady bude ještě střední škola?

Jde nám především o to, aby každé dítě mělo šanci zažít svůj úspěch podle vlastních možností.
S vizí naší školy se podrobně můžete seznámit na našem webu:
www.skolahovorcovice.cz.

Jako ředitelka působím v Hovorčovicích od roku 2013, kdy jsem začala změnou mateřské školy. V roce 2015 jsme v obci postavili první stupeň ZŠ, v roce 2017 plánujeme postavit část druhého stupně ZŠ a v roce 2020 bychom 2. stupeň měli dostavět v poslední etapě. Myslím, že změna MŠ a tři etapy výstavby ZŠ jsou výzva, které bych ráda dosáhla; střední školu už určitě stavět nebudu. Ráda bych si po roce 2020 začala běžného provozu MŠ a ZŠ užívat a více se věnovala tomu, na co nyní tolik času nezbývá.

Co bude v další etapě výstavby ZŠ dále zajímavého?

Bude tam tělocvična, která nám nyní chybí; v současné době si musíme pronajímat na tělesnou výchovu tenisovou halu v Hovorčovicích. Tělocvična bude propojitelná do jídelny s možným výstupem na terasu směrem k rybníku; je to prostor, kde budeme moci pořádat různé komunitní akce, jako jsou například plesy, školení apod.

Mým přáním je dokončit následující dvě etapy výstavby a vést kvalitní školu, která se bude zaměřovat na méně tradiční výukové metody, pomáhající dětem.

Děkuji za rozhovor a držím vaší škole palce.