2. . Zelená střecha Urbanscape  na přístřešku parkovacího stání
IMG_0011
1. Urbanscape rozchodníkový koberec
Skladba zelené střechy Urbanscape
3. Urbanscape retenční drenážní fólie
Strecha_Brno_IMG_2850
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31.08.2016

Zelené střechy

Řešení pro zelené střechy Urbanscape od společnosti Knauf Insulation splňuje základní, ještě nedávno těžko dosažitelné, požadavky na hmotnost a nenáročnou údržbu.

K rozšíření možnosti aplikace zelených střech přispívají především nové materiály. Příkladem takového řešení je zapojení minerální vlny Knauf Insulation v systému Urbanscape, kde funguje jako substrát. Díky nízké hmotnosti příliš nezatěžuje střechu a dokonale udržuje vláhu i při dlouhodobých letních vysokých teplotách.

Zelené střechy domům dodávají příjemný vzhled, který ocení nejen majitel, ale i kolemjdoucí a sousedé. Zlepšují kvalitu prostředí, ochlazují stavbu a její okolí a tím narušují
jev tzv. městských tepelných ostrovů, kdy se povrch budov a komunikací ohřeje na vysokou teplotu. Na rozdíl od rostlin nedokážou betonové, asfaltové a zejména tmavé plochy sluneční záření upotřebit jinak než tepelnou energii absorbovat. Města se tak stávají akumulátory tepelné energie. Rozdíl teploty města a volné krajiny pak činí pět až deset stupňů Celsia. Teplota zelené střechy je naopak v letních měsících až o 40 °C nižší než u klasické ploché střechy.

2. . Zelená střecha Urbanscape na přístřešku parkovacího stání

2. . Zelená střecha Urbanscape na přístřešku parkovacího stání

To má mimo jiné pozitivní vliv i na vnitřní klima interiéru. Souvrství zelené střechy také omezuje prostup tepla střešní konstrukcí, což se projeví ve snížení nákladů při provozu klimatizace nebo v zimě při vytápění.

Z dalších vlastností jmenujme schopnost pohlcovat prachové částice, zadržovat dešťovou vodu, snižovat koncentraci přízemního ozonu, tlumit hluk ve městech nebo, jak vyplynulo z pokusu univerzity v australském Melbourne, pohled na zelenou střechu zlepšuje soustředění.

Výhody zelených střech

Prodlužují životnost  zelené střechy prodlužují životnost střešního pláště až 3×. Chrání před mechanickým poškozením, UV zářením a vysokými teplotami.

Spoří energie – zelené střechy snižují spotřebu energie na vytápění až o 25 % a na klimatizaci až o 75%.

Omezují efekt městských tepelných ostrovů – zelené střechy snižují teplotu vzduchu v přehřátých městech. Teplota tradiční střechy může být až o 40 °C vyšší než střechy zelené.

Tlumí hluk – zelená střecha účinně pohlcuje městský hluk.

Zadržují vodu z přívalových dešťů – kanalizace je v létě vytížena o 70-95 % méně.

Snižují množství CO2 – 1 m² zelené střechy dokáže pohltit až 5 kg CO2 ročně.

Čistí ovzduší – 1 m² zelené střechy zachytí až 0,2 kg prachových částic ze vzduchu ročně.

Téměř bezúdržbová střecha bez nároků na velkou únosnost konstrukce

Hlavním problémem, se kterým se zelené střechy potýkají, bývá vysychání. S ním souvisejí snahy potřebné množství vody ve skladbě zadržet. Klasický substrát ve vysoké vrstvě může vláhu udržet, avšak přináší jinou komplikaci, kterou je vysoké zatížení konstrukce. Oba tyto nedostatky dokáže odstranit právě zmíněný systém Urbanscape.

Knauf Insulation Urbanscape je jednoduchý na instalaci, údržbu a minimálně zatěžuje konstrukci střechy. Je proto vhodný i pro ozeleňování starších střech, jejichž konstrukce snesou jen menší zátěž.

Jako hlavní složku ve skladbě používá patentovanou vrstvu minerální vlny s velmi nasákavými polymery, které dokážou zadržet dostatek vody během příznivých dní, aby ji průběžně v době sucha rostlinám z rodu rozchodníků uvolňovaly. Takto ozeleněné střechy nevyžadují pravidelné zavlažování. Pohledové střechy lze ponechat jejich osudu, aniž by jim musela být věnována časově náročná údržba.

1. Urbanscape rozchodníkový koberec

Zelená střecha Urbanscape

+ zelená ihned po instalaci

+ lehký substrát z minerální plsti ve formě rolí tloušťka 40 mm, zátěž střechy 4,4 kg/m²

+ téměř bez údržby a bez zalévání

+ rychlá a jednoduchá instalace

Tradiční zelená střecha se zeminou

 potřebuje čas pro zazelenění

 dovoz a rozložení těžké zeminy 100 mm, zátěž střechy 100 kg/ m2

 nutné pravidelné zavlažování

 vysazování rostlin do zeminy

Voda zadržená ve vrstvách

1. Vrchní vrstvu tvoří živý rezervoár vody, zelený koberec z nenáročných suchomilných rozchodníků. Rostliny náležící do čeledi tlusticovitých oplývají silně dužnatými listy, v těch uchovávají značné množství vody a to jim umožňuje přečkat letní žár a období sucha i bez soustavné péče Šedozelené listy se během horkých měsíců pouze zbarví do bronzova. Stejně tak se rozchodníky probarvují i na podzim, kdy se ukládají k zimnímu odpočinku. Za příznivějších podmínek s dostatkem vláhy se listy navrátí k původnímu šedozelenému odstínu.

2. Hlavní zásobník vody v souvrství zelené střechy představuje patentovaný vysoce nasákavý substrát z kamenné vlny Urbanscape Green Roll. Jeho schopnost retence vody se pohybuje od 17 do 49 litrů na metr čtvereční. Nejvíce vláhy pojme v provedení Green Roll Medium a High. Minerální vlna je obohacena o rozptýlené vysoce nasákavé části. Ty na sebe vážou vodu a v období sucha ji uvolňují.

3. Tvar retenční drenážní fólie Urbanscape je navržen tak, aby fólie vodu zadržovala, přebytečnou odváděla a kořenový systém rostlin provětrá Jeden metr čtvereční může rostlinám v období sucha nabídnout až 11,8 litrů vody.

4. Ochranná fólie není určená k zadržení vody, chrání hydroizolaci, aby nedošlo k jejímu znehodnocení prorůstajícími koř Pokud není hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů, musí být vždy chráněná ochrannou fólii. Fólie se pokládá přes hydroizolaci s patnácti centimetrovým přesahem po všech stranách.

Skladba zelené střechy Urbanscape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIE