img_7485
img_7573
img_7451
img_7553
img_2327
img_2339
img_2390
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17.10.2016

Na návštěvě pod nově zateplenou střechou

Jak účinně zateplit podkroví a nechat odhalenou dřevěnou krásu krovu jsme se vyrazili podívat na chalupu paní Simony Kalvody, výkonné ředitelky České rady pro šetrné budovy.

Paní Simona Kalvoda pravidelně odjíždí s rodinou z ruchu města do venkovské domácnosti na chalupě blízko Dobříše. Její oblíbené útočiště se nalézá v podkroví, kde se pod střechou rozprostírá velký, vzdušný a otevřený prostor a mezi krokvemi a časem nastřádaných předmětů dýchá harmonie a klid.

Pohoda v podkroví však dostávala v letních i zimních měsících pravidelně na frak a k nastolení únosných teplot v horkých dnech a omezení úniku tepla v zimě bylo zapotřebí zmodernizovat skladbu střešního pláště a vložit do ní dostatek minerální izolace.

“Dobrý návrh, projekt, výběr slušné firmy a hlavně vědět, co investor chce, to je nezbytný základ pro úspěšnou stavbu. Všichni investoři by se měli zamyslet nad tím, než vůbec poptají jakoukoliv firmu, co vlastně od plánované novostavby nebo rekonstrukce očekávají,” shrnuje své zkušenosti Simona Kalvoda.

Náhoda tomu chtěla, nebo spíš pracovní pozice paní Kalvody, že se potkala s Ing. Milanem Pokrivčákem, aplikačním manažerem ze společnosti Knauf Insulation. Firma je také členem Rady pro šetrné budovy, která sdružuje společnosti ze všech stavebních oborů, definuje nové trendy a poznatky ze stavebnictví a informuje odbornou i laickou veřejnost o nejmodernějších technologiích pro výstavbu zdravých a šetrných budov.

“Jak se ukázalo, vybrala jsem dobrou realizační firmu, která odvádí velice kvalitní práci. Jejich návrh však neodpovídal požadavkům tepelného komfortu, jaký jsme si představovali. Nabídka byla podle odborníků z Knauf Insulation slušná, splnila by nějaká očekávání… Doporučili mi však takové řešení, aby návrh vyhovoval požadavkům jak na tepelnou účinnost, tak na vnitřní komfort,” říká Simona Kalvoda.

Nadkrokevní zateplení
Kam s ní? Tuto otázku si jistě položil nejeden majitel podkroví, který chtěl zlepšit teplotní komfort prostor pod střechou navýšením tloušťky tepelné izolace a zároveň chtěl zachovat podchozí výšku nebo viditelnou konstrukci krovu. Ideálním řešením je volba nadkrokevního zateplení Knauf Insulation Roof TOP s přerušeným tepelným mostem. Toto řešení bylo aplikováno na střeše chalupy na Dobříšsku. Veškeré práce probíhaly z venkovní strany a interiér zůstal v neporušeném stavu.

Izolace v původní tloušťce
Po odstranění krytiny se naskytl pohled na potrhanou hydroizolační fólii a starou tepelnou izolaci, která místy dokonce úplně chyběla. Všechny již nefunkční vrstvy byly odstraněny až na úroveň celoplošného bednění.

Následně byl prostor mezi stávajícími krokvemi z „exteriérové“ strany nad úrovní bednění vyplněný minerální izolací Unifit 035 tloušťky 6 centimetrů a vzduchotěsně uzavřen parobrzdou Homeseal LDS 2 Silk. Pás v dolní části střechy nad úrovní pozednice byl opatřen parobrzdou s proměnou hodnotou difúzní tloušťky Homeseal LDS Flex Plus, a to z důvodu přechodu krokví z chráněného prostoru do konstrukce přesahu střechy. V ideálním případě se stoprocentním přerušením tepelných mostů by muselo dojít k seříznutí stávajících krokví v úrovni pozednic a vytvoření nezávislé konstrukce přesahu střechy. Protože vzduchotěsnost střechy je důležitá neméně než tloušťka izolace, byly fólie napojeny k přiléhajícím konstrukcím těsnícím tmelem Homeseal LDS Solimur, dále se uplatnila těsnící páska Homeseal LDS Solifit a Homeseal LDS kabelová manžeta pro prostupující kabely.

Navýšení minerální izolace
Konstrukce nadkrokevního zateplení sestávající se z distančních a dřevěných hranolů, které se pomocí vrutů kotvily do stávajících krokví, vytyčila prostor pro vložení nové vrstvy minerální izolace bez vytvoření zbytečných tepelných mostů. Pružná minerální izolace Unifit 035 v tloušťce 16 centimetrů vyplnila místo beze zbytku a shora na ní byla položena kontaktní pojistná hydroizolační fólie Homeseal LDS 0,04. Následovala běžná montáž kontralatí, latí, pokládka tašek a oplechování.