profil2
A2
transgas
1 (Kopírovat)
IMG_0360 (Kopírovat)
IMG_9679
22344949_857087987793573_411569987078062080_n
12.10.2017

Architektura 489 vyzdvihuje významné československé stavby z let 1948-1989

Jedním z horkých témat na poli české architektury jsou stavby postavené mezi lety mezi lety 1948-1989. Každá kauza se točí kolem otázky „zbourat či nezbourat?” a odpovědi na ni se různí.

Architektura vzniklá mezi lety 1948-1989 se setkává s rozporuplnými reakcemi veřejnosti a je zdrojem vášnivých debat. Na jedné straně je zejména díky svému přízvisku „socialistická” zavrhována a kritizována, ale proti tomu však stojí velká část veřejnosti, která brutalistickou architektutu opěvuje a usiluje o její zachování.

V současné době je na nejednu stavbu z tohoto období upřen zrak odborníků i laické veřejnosti a probíhají diskuze, přednášky či dokonce demonstrace za její zachování. Jako příklad lze uvést spor o budoucnost budovy Transgasu. Jedná se o soubor staveb, které vznikly mezi lety 1966 -1976 a stojí za ním jména velikánů tehdejší architektury jako Loos, Malátek, Eisenreich a Aulický.

Transgas byl jako řada dalších brutalistických budov odsouzen k demolici, proti čemuž se postavila nemalá část veřejnosti i leckteré spolky a projekty, mezi které patří právě Architektura 489. I díky jejich aktivitám může dojít k tomu, že Transgas bude Ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku a tím zachráněn.

Z týmu Architektury 489 jsem měla možnost vyzpovídat Pavlínu Karbanovou Krásnou, která stála u zrodu projektu a je jeho nedílnou součástí.

Pavlíno, kdy, kde a za jakých okolností váš projekt vznikl? Slyšela jsem, že za ním stojí holky, což mě jakožto Ženu na stavbě zajímá. 🙂

Na úplném začátku jsem byla já a myšlenka mého kamaráda grafika Petra Bláhy zpracovat nějaké architektonické téma. Pak vyšla mapa brutalismu Londýna a nám bylo jasné, na čem chceme pracovat. Přidal se k nám fotograf Pavel Hrubý, posléze fotografka Daniela Šrámková. Za projektem tedy stojí genderově vyvážený tým a myslím, že nám to svědčí.

S jakými reakcemi veřejnosti se setkáváte? Odhaduji, že v případě budov, na které se zaměřujete, je to směska love/hate. Buď tento druh architektury miluješ, nebo nemůžeš vystát.

Pokud se řeší nějaké žhavé téma demolice stavby období 489 (1948-1989), setkáváme se s hodně protichůdnými názory. Jedna skupina lidí argumentuje svobodou developera zacházet libovolně se svým majetkem, druhá nechápe, co na těchto stavbách můžeme obdivovat a třetí se podivuje nad tím, proč stavba není už dávno chráněnou kulturní památkou. Máme i svého vlastního trolla, na což jsme vlastně hrdí, protože to značí, že jsme úspěšný projekt 😀 Jinak jsou reakce na naše příspěvky na sociálních sítích spíše pozitivní.

Taky jsem se dočetla, že nedávno vyšla publikace Brutální Praha. Co s ní máte společného a proč stojí za to, mít ji ve své knihovně?

Vydání mapy Brutální Praha je završení jedné fáze našeho projektu Architektura 489. Tvořili jsme si jakýsi přehled staveb na území Prahy, z počátku jen pro naše účely, později jsme se rozhodli vytvářet online kartotéku staveb období 489. Abychom naplnili původní myšlenku vzniku našeho spolku, vydáváme teď tištěnou mapu, která navazuje na mapu brutalismu Londýna a Paříže. Nenajdete v ní pouze brutalismus (toho opravdového totiž na území Prahy moc nemáme), ale architektonicky cenné stavby postavené mezi lety 1948 – 1989. Díky ní se možná na určité stavby budou lidé koukat s menším despektem, protože pochopí jejich kontext a okolnosti vzniku.

Foto: Instagram @architektura489

V poslední době bylo v médiích možné narazit hned na několik témat, která s vaší činností souvisí. Uvedu třeba živou diskuzi kolem osudu budovy Transgasu nebo hotelu Thermal. Jak se zapojujete do těchto kauz? Přineslo vaše angažmá nějaké ovoce?

V těchto kauzách fungujeme většinou jako ti, co téma popularizují. V případě Transgasu největší kus práce pro záchranu stavby odvedl Klub Za starou Prahu, protože stavbu navrhl na prohlášení za kulturní památku a průběh kauzy monitoroval. My jsme se snažili probudit zájem veřejnosti  a myslím, že úspěšní jsme v tomto směru byli. Poslední zprávy Ministerstva kultury jsou takové, že by Transgas za kulturní památku měl být prohlášen. Tím by byla stavba zachráněna. O Thermal “se starají” vnoučata autorů stavby s jejich aktivitou Respekt madam. My opět pomáháme s popularizací.

Pořádáte různé debaty a výstavy. Můžete nás v současné době pozvat na nějakou zajímavou akci?

Momentálně se chceme setkat neformálně nad mapou Brutální Praha a sklenkou vína. Křtít publikaci budeme již 19/10/2017 v provozní budově Nové scény Národního divadla. Určitě ale chceme uspořádat další komentované vycházky po architektuře, po těch je velká poptávka.

Plánujete do budoucna projekt a aktivity dále rozšiřovat? Existuje možnost, jak se mohou do projektu zapojovat další zájemci a pomoci tak v jeho rozkvětu?

Chceme postupně mapovat architekturu mimopražskou, v současné době dva studenti pobíhají po Hradci Králové a fotí tamější architekturu 489 a budeme rádi za další dobrovolníky, kteří by nám s mapováním pomohli. Propojit se s námi mohou na Facebooku, Instagramu nebo mailu architekt489@gmail.com.

Úvodní fotografie: Facebook Architektura 489

__________________

Ing. Pavlína Karbanová Krásná

Vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze a v současné době pracuje v oboru územní plánování. Zajímá se o dění ve veřejném prostoru, usilovala o vypsání architektonické soutěže na stanice nové linky metra D. Dlouhodobě se snaží popularizovat téma takzvané socialitstické architektury.